Modern Portfolio Theory 2.0: Det beste investeringsstrategi i dag

Jeg tror vi snart vil se en periode med stor volatilitet i markedene.

En løsning for å håndtere markedet kompleksitet og usikkerhet er å diversifisere trading strategier. Dette krever en nytenkning moderne porteføljeteori (MPT).

Moderne porteføljeteori må endres

For vellykket investering i fremtiden, tror jeg MPT må endres. MPT handler om å kutte ned porteføljevolatilitet. Den sier at man bør spre blant ikke-korrelerte aktivaklasser. Den planen er stor når aktivaklasser er virkelig ikke-korrelerte. Men 2009 viste at de ikke lenger er.

Jeg tror det vil være bedre å ha ulike handelsstrategier  som ikke holdt til en kjøp-og-hold prosess for noen spesielle aktivaklasser. Kall det MPT 2,0.

Harry Markowitz banebrytende papir på Modern Portfolio Theory ble publisert i 1952. Men hans arbeid ikke oppnå betydning før tidlig på 1970-tallet, da aksjer og obligasjoner fikk slengte på samme tid. Dette endret investorenes ideer om risiko og avkastning. Det ga nytt liv til hans teorier.

Et viktig aspekt av Markowitz arbeid er konseptet med verktøyet og preferanse. Det viste investorer å handle av risiko og avkastning på en “effektiv grense.” Dette er det lov å kjenne sitt porteføljerisiko profileand bestemmer hvilket nivå av risiko er hensiktsmessig. Hvor ønsker jeg å være på effektiv grensen?

Kompleksitet er ikke alltid bedre

Mange investeringsrådgivere bruker Markowitz konsept av Efficient Frontier og aktivaklasse diversifisering. Men de gjør sitt kundens portefølje mye mer komplisert enn den trenger å være. Som kan gi kunden en falsk følelse av trygghet. Og det gjør folk akseptere volatilitet.

Men Efficient Frontier er alltid i bevegelse. Du kan ikke planlegge din investeringsportefølje i dag og forventer de beste resultatene i årene som kommer. Spesielt når dine beslutninger er basert på historien som ikke kommer til å gjenta.

Jeg visste ikke først forstå MPT. Jeg tenkte at MPT er i ferd med å diversifisere blant ukorrelerte aktivaklasser. Og det er. Men jeg hadde en falsk forestilling om viktigheten av enkelte aktivaklasser.

Jeg hadde sett på sammenhengen av aktivaklassene som var “kommer til en” i krisetider. Jeg trodde at det å bruke MPT ville bare spre ens tap, ikke glatte ut ens avkastning.

Nøkkelen til MPT er i ord  diversifisering  og  noncorrelation. Aktivaklassene er bare verktøy.

Jeg tror at mange deler min falske forestillingen. Vi antar vi er begrenset til de lettest omsatte aktivaklasser (aksjer, obligasjoner, eiendom, etc.).

En dypere forståelse av aktivaklasser er viktigere enn historie

Jeg vet nå at diversifisere trading strategier er bare en annen bruk av MPT. Derfor MPT 2,0. Jeg kan fortsatt bruke alle aktivaklassene som er nevnt ovenfor. Men jeg trenger ikke å bruke alle av dem på samme tid.

Det pleide å være mange aktivaklasser som ikke korrelerer. Internasjonale aksjer og amerikanske aksjer viste svært ulike sammenhenger og trender. Ikke så mye lenger.

Markowitz svar ville være å endre aktivaklassene i verktøykassen. For å fortsette å lete etter eiendeler som ikke beveger seg på samme måte som andre.

De fleste “korrelasjonsstudier” bruke tidligere data til å forutsi fremtiden korrelasjon. Det er ganske mye alt vi trenger å bestemme korrelasjon. Men jeg har kommet for å se at man må vite kjernen strukturen av aktiva strategier og klasser involvert.

What Tech Products To Buy?
Send us an email and we will get back to you as soon as possible
We respect your privacy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *