Modern Portfolio Theory 2.0: Det beste investeringsstrategi i dag

Jeg tror vi snart vil se en periode med stor volatilitet i markedene. En løsning for å håndtere markedet kompleksitet og usikkerhet er å diversifisere trading strategier. Dette krever en nytenkning moderne porteføljeteori (MPT). Moderne porteføljeteori må endres For vellykket investering i fremtiden, tror jeg MPT må endres. MPT handler om å kutte ned porteføljevolatilitet. Den sier at